Uslovi korištenja prodaje

Uslovima korišćenja i prodaje definisana su pravila koja potrošačima omogućavaju kupovinu proizvoda iz naše ponude. Zadržavamo pravo promene Uslova korišćenja i prodaje, shodno novim elementima ponude i/ili zakonske regulative, zbog čega bi potrošač posebno, pre svake kupovine, trebalo da proveri informacije u vezi sa Uslovima korišćenja i prodaje.

Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) Apotekarska ustanova Livada svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.apotekalivada.rs

O B A V E Š T A V A

– da se prodaja robe putem internet sajta www.apotekalivada.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti AU Livada, Vojvode Stepe 144-Voždovac, Beograd, MB 17568493, PIB 103474033, Šifra delatnosti: 4773.
 email: apotliv1@gmail.com, adresa za izjavljivanje reklamacije je: Vojvode Stepe 144-Voždovac-Beograd

– da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.apotekalivada.rs

– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) kupovina proizvoda preko našeg internet sajta www.apotekalivada.rs smatra prodajom na daljinu;

– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.apotekalivada.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Uputstvu;

– da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućim Uputstvom;

– da je prodajna cena robe u koju je uključen PDV naznačena uz svaki proizvod, pri čemu u ceni proizvoda iz ponude nije sadržana cena dostave/isporuke robe, koja pada na teret potrošača;

– cena dostave/isporuke je 550 dinara za pakete do 5 kg, 

– da AU Livada Beograd ima zaključen ugovor sa firmom Post Express na teritoriji Republike Srbije. Prodavac inicira usluge kurirske službe pošto je potrošač potvrdio porudžbinu. Sve porudžbine napravljene do 16h biće isporučene sutradan, a najkasnije u roku od 5 radnih dana, ukoliko dođe do nepredviđenih okolnosti. Ukoliko je porudžbina izvršena preko vikenda (subota ili nedelja) ili tokom praznika, isporuka se vrši prvog sledećeg radnog dana, a najkasnije u roku od 5 dana, ukoliko dođe do nepredviđenih okolnosti. Za iznos porudžbine preko 3000 RSD, AU BENU obezbeđuje potrošaču besplatnu dostavu;

– da se kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), ukoliko isti postoje, obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.apotekalivada.rs;

– da potrošač robu koju kupuje putem sajta www.apotekalivada.rs može platiti:

• gotovinski, odnosno pouzećem u gotovom novcu prilikom preuzimanja robe,

• platnim karticama prilikom kupovine na sajtu,

pri čemu plaća troškove isporuke robe koji su uračunati u konačnu cenu koju kupac plaća;

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster ZAVRŠITE PORUDŽBINU preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

– da u slučaju prijema robe potrošač istu ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak od ugovora i povraćaj sredstava u visini uplaćenog iznosa, u roku od 14 dana, na način kako je to definisano ovde;

– da za robu koja je poručena putem internet sajta potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem internet sajta. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovde.

– ugovor o prodaji na daljinu možete preuzeti ovde.

Način plaćanja

U mogućnosti ste da odaberete:

– plaćanje pouzećem gotovinski u trenutku isporuke

Ukoliko ste se odlučili za plaćanje pouzećem, prilikom poslednjeg koraka pre potvrde kupovine, u obavezi ste da paket koji Vam bude dostavljen na adresu platite kuriru na licu mesta. Imajte u vidu da kurir možda neće imati sitnog novca da Vam vrati kusur, te se potrudite da imate tačnu sumu za plaćanje koja je navedena u potvrdi porudžbine koji ste dobili. Cena dostave za plaćanje pouzećem iznosi 350 dinara za težinu paketa do 0.5 kg.

– plaćanje platnim karticama tokom procesa kupovine na sajtu

Ukoliko ste se odlučili za plaćanje Vašom platnom karticom (Dina, Visa, Master ili Maestro) online, prilikom poslednjeg koraka pre potvrde kupovine, sistem će Vas preusmeriti na sigurnosni link Komercijalne banke Srbija , gde unosite podatke o Vašoj platnoj kartici. Ukupna suma i broj pošiljke su automatski uneti i ne mogu se menjati.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje prihvatilac platnih kartica, Komercijalna banke Srbija , pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

AU LIVADA je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbeđivanje illi razmena podataka potrošača ili informacija o platnoj kartici u bilo kojoj formi trećoj strani, sem ako to nije banka ili nadležni državni organi.

Lični i adresni podaci potrošača koji se predočavaju AU Livada prilikom procesa kupovine smatraju se poslovnom tajnom.

Vansudsko rešavanje sporova

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način, pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.
Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova ne primenjuje se, pored ostalog:

– u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;

– za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;

– na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;

– na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;

– u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

Komentari

Korisnik sajta može ostavljati recenzije/komentare. Objavjuju se recenzije/komentari koje ne sadrže neprimereni jezik, psovke, diskriminirajuće izraze, pretnje nasiljem i političke ili verske komentare, koje ne podstiču protivzakonite aktivnosti, koje ne sadrže kontakt podatke, kao što su brojevi telefona, adrese, adrese e-pošte ili linkove za veb sajtove.

Ažurirano 30.08. 2022.